Tomasz P. Wróbel

Adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Absolwent Wydziału Chemii UJ w zakresie obrazowania biomedycznego. W trakcie doktoratu pracował również w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków, aby potem odbyć staż podoktorski na University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) finansowany również w ramach programu Mobilność Plus (MNiSW). Aktualnie realizuje projekt Homing finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN.

Tematyka wystąpienia: Jak nie przekształcić zdobywania grantów w walkę z wiatrakami

W zdobywaniu grantów nigdy nie można być zbyt dobrym i zawsze jest miejsce na rozwój. W tej prezentacji opowiem o swoich doświadczeniach w aplikowaniu o granty i stypendia oraz o  spostrzeżeniach na temat co odgrywa największą rolę w skutecznym aplikowaniu o finansowanie. Podzielę się również technikami, które, wiem z doświadczenia, że nie działają. Na koniec opiszę jak zaplanowałbym teraz swoją ścieżkę kariery.