Monika Domańska

Główny specjalista w Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Mgr inż. elektronik, po studiach w AGH, ponad 10 lat pracy w instytucie naukowym i firmie konsultingowej przy realizacji projektów związanych z transferem technologii, analizami ekonomicznymi w branży naftowej. Potem zaangażowana w prace organizacji pozarządowych związane z doradztwem dla bezrobotnej młodzieży i studentów (m.in. Prince of Wales Business Leaders Forum).

Obecnie doradca zawodowy, szkoleniowiec od wielu lat przywraca wiarę w siebie kolejnym rocznikom absolwentów wyższych uczelni: teraz AGH, wcześniej Politechniki Krakowskiej jako kierownik Biura Karier i inicjator powstania tego typu jednostek na uczelniach wyższych. Prowadzi autorskie szkolenia dotyczące przygotowania do wejścia na rynek pracy, różnic kulturowych, sztuki wystąpień publicznych i prezentacji, wykłady na studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego. Zajmuje się też badaniami losów zawodowych absolwentów.

Prywatnie podróżnik i wykwalifikowany balast na jachcie, też oceanicznym.