Łukasz Wściubiak

Rzecznik patentowy, prawnik. W 2006 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo, a w 2010 r. Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu aplikacji i pozytywnym złożeniu egzaminu państwowego został wpisany na listę rzeczników patentowych.

Od grudnia 2007 do kwietnia 2014 r. zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. prawnych w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Od 2012 r. rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej.

Autor i prowadzący wielu szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej jak i prawa cywilnego. Autor szeregu publikacji z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa cywilnego oraz problemów prawnych w Programach Ramowych UE.

Wolny czas poświęca na czytanie książek science-fiction, gry i treningi kendo.