Konrad Kulikowski

Instytut Psychologii, UJ doktorant.

Jestem psychologiem, a także absolwentem krakowskiego AWF. Po ukończeniu studiów przez półtora roku zajmowałem się badaniem postaw i opinii pracowników pracując w firmie Sedlak & Sedlak. Następnie porzuciłem pracę zawodową, by w pełni skoncentrować się na studiach doktoranckich. Obecnie w Instytucie Psychologii UJ prowadzę badania nad czynnikami wiążącymi się z zaangażowaniem w pracę. Stworzony przeze mnie projekt badawczy otrzymał finansowanie w ramach grantu Preludium oraz stypendium Etiuda.