Kamil Kipiel

Prezes zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.

Członek zarządu Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania organizacjami opartymi na wiedzy, w tym firmach wdrażających na rynek innowacyjne rozwiązania. Mentor i coach przedsiębiorstw typu start-up, konsultant i trener w obszarze transferu wiedzy i technologii, procesów komercjalizacji nowatorskich rozwiązań, własności intelektualnej, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz finansowania kapitałem prywatnym i publicznym. Wieloletni prezes zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o., a także współzałożyciel oraz prezes Fundacji Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki PRO INVENTUM, jak również spółki Medical Simulation Technologies Sp. z o.o. Szef zespołów eksperckich biorących udział w procesach inwestycyjnych dla funduszy seed/venture capital, członek Prezydium Rady Klastra Life Science w Krakowie oraz Grupy Roboczej „Life Science” ds. Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji, jak również ekspert gospodarczy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.