Joanna Rutkowska

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, koordynator programu POWROTY.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 roku i jest niezależną, pozarządową organizacją typu non profit. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

 

Misją Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych. Najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu przez FNP wsparcia jest doskonałość naukowa,  a mottem Fundacji jest „Wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”.

W ramach oferty FNP naukowcy będący na początku swojej kariery zawodowej mogą starać się o stypendia lub granty w ramach programów START, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.