Jerzy Mikosz

Adiunkt naukowo-dydaktyczny / Politechnika Krakowska, Wydział inżynierii Środowiska, Katedra Technologii Środowiskowych

Prelegent posiada prawie trzydzieści lat doświadczenia w pracy naukowo- badawczej w obszarze inżynierii środowiska specjalizując się w symulacji komputerowej procesów oczyszczania wody i ścieków. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi i akademickimi na całym świecie. Od roku 2003 jest niezależnym ekspertem Komisji Europejskiej i uczestniczy w merytorycznej ocenie wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych w ramach 6. i 7. Programu Ramowego UE oraz programu „Horizon 2020” przez zespoły badawcze z różnych krajów. Do chwili obecnej recenzował ponad 130 projektów o charakterze innowacyjnym, badawczym, demonstracyjnym, a także wspierających mobilność naukowców w ramach UE (Marie Skłodowska-Curie Action).