Iwona Sulowska

Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Obecnie kontynuuję naukę na studiach doktoranckich tejże Uczelni. Od samego początku związana byłam z działalnością samorządową, rozpoczynając na arenie uczelnianej. Zaangażowałam się także w projekty realizowane wspólnie z innymi uczelniami Krakowa, podejmując funkcję Sekretarza Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich. Od 2014 roku rozpoczęłam współpracę z Krajową Reprezentacją Doktorantów, działając w Komisji ds. Public Relations jako członek, a następnie przewodnicząca Komisji. Obecnie jestem członkiem Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2017 oraz Przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, pełniąc tę funkcję drugą kadencję. Nadal działam także w Porozumieniu Doktorantów Uczelni Krakowskich.

Pomimo wielu obowiązków wynikających z działalności samorządowej i społecznej, udaje mi się pogodzić ją z rozwojem naukowym. Moje zainteresowania naukowe łączą obszary rehabilitacji i sportu. Obecnie jestem w końcowym etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej, realizując także po drodze inne projekty naukowe.

Z racji moich zainteresowań naukowych, zawodowo zajmuję się głównie rehabilitacją sportowców. Współpracowałam z Polskim Związkiem Unihokeja, będąc fizjoterapeutą kadry narodowej juniorów i seniorów w unihokeju. Pracowałam także ze sportowcami uczelnianych sekcji AZS AWF w Krakowie oraz zawodnikami trenującymi sztuki.

Ponadto prowadzę zajęcia ze studentami kierunku fizjoterapia krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Prowadzona działalność naukowa i zdobyta wiedza pozwala na wykorzystanie jej w praktyce u pacjentów i sportowców.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest organizacją o najszerszym zasięgu w Polsce oraz ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. KRD ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

W swojej statutowej działalności KRD posiada prawo do:

– reprezentowania interesów oraz obronę praw doktorantów,

– rozwijania samorządności doktoranckiej,

– współpracy z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów,

– wspierania inicjatyw środowiska doktorantów,

– budowania więzi kulturalnych i towarzyskich,

– wyrażania opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów,

– opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących doktorantów,

– występowania z propozycjami aktów prawnych do właściwych organów państwa.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów w swoich strukturach posiada wiele organów (m.in. Komisje, Pełnomocników), tworząc w ten sposób organizację będącą rzeczywistym odzwierciedleniem społeczności doktoranckiej, uwzględniając specyfikę poszczególnych dziedzin nauki i wiążącymi się z tym różnymi problemami, które na swojej drodze mogą napotkać doktoranci.