Igor Królikowski

Senior SQA Engineer / Scrum master / PhD

CFD Development team, Manufacturing & Construction Products, AUTODESK

Doświadczenie zawodowe:

Obszarem w jakim rozwijam się zawodowo od kilku lat są symulacje komputerowe zjawisk fizycznych takich jak termo-hydraulika (CFD), transport promieniowania czy tworzenie / przetwarzanie sygnału. W swojej karierze współpracowałem z wieloma placówkami badawczymi będąc uczestnikiem kilku międzynarodowych projektów R&D. Ostatecznie postawiłem na rozwój oprogramowania do obliczeń inżynierskich niezbędnych w projektach R&D prowadzonych w wielu gałęziach przemysłu.

 • 2016 – teraz – Senior SQA Engineer / Scrum Master, Autodesk
 • 2015 – 08.2016 – Design Engineer, FMC Technologies
 • 2015 – 11.2015 – Senior Computer Specialist, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
 • 2014 – 11.2015 – R&D Inżynier, Centrum Badawcze ABB
 • 2012 – 09.2015 – Asystent naukowy, AGH, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Energetyki Jądrowej
 • 2012 – 06.2013 – Asystent naukowy, Institute of Materials, Microelectronics and Nanosciences of Provence, Aix-Marseille University, Marsylia, Francja
 • 2009 – 09.2012 – R&D Inżynier, Centrum Badawcze ABB

Wykształcenie:

 • 2011 – 2015 – Doktor, AGH, Energetyka Jądrowa
 • 2011 – 2015 – KIC InnoEnergy PhD School
 • 2006 – 2011 – Magister inżynier, Energetyka Jądrowa, AGH
 • 2007 – 2010 – Inżynier, Zarządzeni I Inżynieria Produkcji, AGH

Więcej szczegółów na moim profilu w linkedin.com.

Autodesk, jako światowy lider w dziedzinie oprogramowania 3D i usług do projektowania, inżynierii i rozrywki pomaga wymyślać, projektować i tworzyć lepszy świat. Zarówno projektanci, inżynierowie, architekci, jak również graficy, studenci oraz pasjonaci wykorzystują nasze oprogramowanie w celu wyzwalania kreatywności i rozwiązywania wyzwań projektowych.