Ewelina Szymańska-Skolimowska

Koordynator Dyscyplin NCN.

Tytuł doktora nauk fizycznych uzyskany na The Open University w Milton Keynes, Wielka Brytania. Wykonawca międzynarodowego projektu badawczego LASSIE 7 FP (The Open University) oraz projektu badawczego PAMS 7 PR (Uniwersytet Jagielloński). Stypendystka programu START 2015 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Od marca 2017 pracuję w Narodowym Centrum Nauki. Zajmuję się panelami ST2, ST3 i ST9 oraz konkursami Uwertura i QuantERA.