Ewelina Jankowiak

Kierownik Działu ds. Surwców / Synthos S.A.

Związana z firmą Synthos od 2013r. Od trzech lat zajmuje stanowisko Kierownika Działu ds. Surowców w Pionie Badań i Rozwoju, prowadząc projekty związane z opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii wytwarzania strategicznych dla firmy Synthos surowców. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie uzyskała tytuł licencjata w zakresie syntezy i analizy chemicznej oraz magistra w dziedzinie technologii chemicznej. Swoją edukację kontynuowała w Hiszpanii, na Universidad Autonoma de Madrid, gdzie uzyskała tytuł magistra w obszarze chemii fizycznej oraz międzynarodowy tytuł doktora nauk chemicznych ze specjalnością w katalizie heterogenicznej. Celem poszerzania swoich kwalifikacji odbyła szereg stypendiów i staży w cenionych jednostkach badawczych, takich jak: University of Ioannina – Grecja, Süd-Chemie A.G. (Clariant) – Niemcy, ENSICAEN – Francja, Europejski Ośrodek Synchrotronu Atomowego w Grenoble – Francja, Lehigh University – USA.

Synthos jest jedną z największych firm chemicznych w Polsce skoncentrowaną na produkcji kauczuków syntetycznych do produkcji opon, materiałów termoizolacyjnych i surowców do chemii budowlanej. Intensywny rozwój firmy Synthos rozpoczął się w 2007r., kiedy to firma założyła budowanie wartości poprzez wzrost innowacyjności i utworzyła Centrum Badawczo Rozwojowe, którego celem jest opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i technologii oraz ulepszanie istniejących. Wiele produktów opracowanych w dziale R&D zostało wprowadzonych na rynek, co doprowadziło do znaczącego ulepszenia portfolio produktowego firmy i poszerzenia go o zaawansowane produkty nowej generacji. Obecnie w Dziale R&D zatrudnionych jest 108 naukowców, a firma Synthos oferuje pakiet programów wsparcia rozwojowego dedykowanych zarówno dla swoich pracowników jak i dla studentów i absolwentów polskich uczelni i instytutów badawczych.