Dr inż. Joanna Ortyl

Zajmuję się zagadnieniami z zakresu fotochemii stosowanej, które dotychczas finansowałam w ramach 9 projektów naukowych w tym: 5 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, 3 projektów ze środków krajowych (MNiSW oraz NCN), jeden projekt międzynarodowy w kooperacji z The Joint Institute for Nuclear Research (JINR). Jest absolwentką programu Top 500 Innovators na University of California, Berkeley w Haas School of Business. W roku 2013 powołała do życia spółkę (Photo HiTech) zajmującą się komercjalizacją opracowanych przez nią innowacyjnych na skalę światową fotoinicjatorów procesów polimeryzacji. Rok później została uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz zwyciężyła w konkursie dla przedsiębiorczych kobiet na innowacyjny pomysł na biznes w ramach V edycji Darboven Idee Grant.

ADIUNKT: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Laboratorium Fotochemii i Spektroskopii Optycznej

Ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

jortyl@chemia.pk.edu.pl

PREZES ZARZĄDU: Photo Hitech sp. z o.o., Park Life Science

Ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

Joanna.ortyl@photohitech.com

Moja prezentacja będzie dotyczyć kwestii związanych z możliwościami, trudnościami a także szansami jakie daje  komercjalizacja własnych badań naukowych. Poruszone zostaną kwestie dotyczące współpracy z przedsiębiorstwami z sektora prywatnego oraz mechanizmami wsparcia rozwoju biznesu opartego na badaniach naukowych.