Dr hab. inż. Aleksander Poreda

Koordynator Projektu European Joint Doctorate in Food Science / Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności AR w Krakowie w 2000 roku. W roku 2006 obronił pracę doktorską na temat „Oddziaływania wybranych jonów metali na fermentację brzeczki piwnej”, a w roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Modyfikacje technologii browarniczej oraz ich wpływ na przebieg procesów i jakość produktów”. W swojej karierze naukowej realizował wiele projektów badawczych we współpracy z browarami – zarówno przemysłowymi, jak i restauracyjnymi czy rzemieślniczymi. W roku 2015 zainicjował powołanie konsorcjum 6 uczelni europejskich, które zdobyły finansowanie Komisji Europejskiej na założenie międzynarodowych studiów doktoranckich z zakresu nauk o żywności.