Dr hab. Elżbieta Kołaczkowska

Adiunkt z habilitacją, Dyrektor ds. naukowych Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński.

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat uzyskała na Uniwersytecie w Tromsø (Norwegia), od 2001 r. zatrudniona na UJ. Biolog-Immunolog zajmująca się zapaleniem, w tym sepsą. Specjalizuje się w badaniach na neutrofilach i neutrofilowych sieciach zewnątrzkomórkowych (NET). Dwukrotna laureatka stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002, 2003), stypendystka the Japan Society for the Promotion of Science (Japan, 2010), stypendystka Marie Curie (Outgoing Fellowship 7PR EU) (Kanada, Belgia; 2012-2014). Nagrodzona m.in. przez Society for Leukocyte Biology “Women and Diversity: the Paper of the Year” (2016). Publikacje m.in. w Nature Reviews Immunology, Nature Communications, Blood, Hepatology, Journal of Experimental Medicine.