Dawid Gacek

Specjalista, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Absolwent filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (2007). Ukończył licencjat na kierunku Ukrainoznawstwo na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2005). Od 2011 roku tłumacz przysięgły j. ukraińskiego wpisany na listę TP Ministra Sprawiedliwości.

W Centrum Transferu Technologii zajmuje się programem ramowym Horyzont 2020 oraz siecią wsparcia mobilności naukowców EURAXESS. Realizował projekty finansowane w 7. Programie Ramowym i programie Erasmus.