Anna Nowak

Główny specjalista ds. projektów/trener/wykładowca akademicki

Obecnie pracuje jako główny specjalista ds. funduszy unijnych w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej oraz trener umiejętności miękkich w MCP PN. Zróżnicowany profil wykształcenia (polonistyka UJ, podyplomowe: Zarządzanie Jednostką Transferu Technologii (UR), Technologie Elektronicznego Przetwarzania Informacji (UP), Integracja Europejska (WSE), Studium Zarządzania i Biznesu (UJ); Doradztwo Zawodowe (PK)) umiejętnie wykorzystuje w pracy nad projektami z odległych obszarów tematycznych oraz pracy trenerskiej (od zarządzania poprzez dydaktykę, innowacje społeczne po doradztwo zawodowe. Wiceprezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network. Autorka i współautorka opracowań, podręczników i publikacji dot. zarządzania projektami, tworzenia partnerstw międzynarodowych, transferu wiedzy i komercjalizacji oraz programów kształcenia dla m.in. doradców zawodowych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Trener i wykładowca akademicki – prowadzi szkolenia i zajęcia z tematyki m.in. efektywnej komunikacji, zarządzania projektami, przedsiębiorczości, komercjalizacji, dyskryminacji i równości szans oraz nowoczesnych metod dydaktycznych.