Anna-Magdalena Malik

Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce.

Anna-Magdalena Malik mgr, absolwentka germanistyki oraz lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumaczka języków niemieckiego i angielskiego. Odbyła 5 miesięczny staż Blue Book w ramach programu stażowego Komisji Europejskiej. Obecnie asystentka w wydziale komunikacji i informacji społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.
Zajmuje się m.in. organizacją wydarzeń otwartych dla szerokiej publiczności (Dialogi Obywatelskie) oraz promocją możliwości staży i kariery w Instytucjach UE.