Aleksandra Sabiniarz

Kierownik Działu Chemii Innowacyjnej (Discovery Chemistry).

Aleksandra ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień soktora nauk farmaceutycznych, uzyskała na Wydziale Farmaceutycznym Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Do 2010 roku pracowała jako adiunkt w Zakładzie Chemii Leków na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku Starszego Naukowca w dziale Discovery Chemistry w Selvicie. Aleksandra była i jest odpowiedzialna za strategię chemii medycznej w projektach. Zajmuje się projektowaniem cząsteczek o aktywności biologicznej, interpretacją wyników biologicznych. Dodatkowo zarządza laboratorium działu Chemii Innowacyjnej.

Selvita S.A. jest największą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjną firmą biotechnologiczną, notowaną na GPW w Warszawie. Działalność Selvity dzieli się na dwa segmenty – innowacyjny i usługowy. W ramach pierwszego z nich Selvita poszukuje nowych, oryginalnych leków, przede wszystkich w obszarze onkologicznym. W ramach segmentu usługowego, Selvita współpracuje z największymi koncernami farmaceutycznymi na świecie, dostarczając kompleksowych rozwiązań z zakresu chemii, biotechnologii oraz bioinformatyki. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Stanach Zjednoczonych w Bostonie oraz San Francisco a także w Cambridge w Wielkiej Brytanii.