Agnieszka Tadrzak

Pełnomocnik ds. finansowania badań i rozwoju, Instytut Chemii Fizycznej PAN.

Agnieszka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Dysponuje 13-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami. W IChF PAN prowadzi 2 projekty w ramach H2020 (ERA Chairs, Co-fund) oraz wspiera projekt komercjalizacyjny SERSITIVE. Była również odpowiedzialna za przeprowadzenie certyfikacji logo „HR Excellence in Research”. Wcześniej w CRIDO Taxand doradzała m.in. General Electric, Bridgestone i Lafarge w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji oraz prac B+R. Była również członkiem paneli oceniających wnioski w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz opracowywała dokumentację aplikacyjną do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.