Anna Armuła

Regionalny Punkt Kontaktowy, Centrum Transferu Technologii

Anna Armuła mgr, Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds, programów Ramowych, który działa w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Posiada siedemnastoletnie  doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów powiązanych  z tematyką 5, 6, 7 Programu Ramowego, Horyzontu 2020, mobilnością naukowców.